ČSMPS  - gestor stojících handicapovaných tenisů pro období 2022, 2023

Na základě rozhodnutí Národní sportovní agentury (NSA) ze dne 2. listopadu 2021 byl Český svaz mentálně handicapovaných sportovců (ČSMPS) vybrán za gestora stojících handicapovaných tenisů v České republice pro období 2022, 2023. 

Pro spolupráci v tomto dlouhodobém projektu budeme potřebovat aktivní zapojení všech zainteresovaných subjektů a osob, zároveň i sportovců a činovníků na různých pozicích. Hledáme spolupracovníky se zkušenostmi z tenisu stojících handicapovaných sportovců, kteří mají zájem o teamovou práci a chtějí se podílet na rozvoji tohoto odvětví - prosíme kontaktujte sekretariát ČSMPS (Mgr. Jana Rachnevová, +420 606 020 778, jrachnevova@seznam.cz).