Konečný účet

20.05.2021

Výsledkovým shrnutím startu Vladimíra Hlaváče končíme zpravodajství z Madeiry a těšíme se na další sportovní akce. 

Pavel Zahálka