Sport pro lidi s mentálním postižením


Cílem Českého svazu mentálně postižených sportovců je umožnit sportování lidem s mentálním postižením v co nejširším rozsahu a nabídce, aby si každý zájemce mohl vybrat "svůj" sport a hlavně - zažít úspěch a radost z pohybu.


Aktuality

Pro 23

PF 2021

Milé dámy, vážení pánové, sportovci a členové našeho svazu, za několik dnů skončí nečekaně složitý a pro většinu z nás nelehký rok 2020. Společně s Výkonným výborem ČSMPS, z. s. bych Vám všem chtěl alespoň touto cestou poděkovat za spolupráci, iniciativu, a ochotu aktivně se podílet na přípravě a úspěších našich sportovců. Děkujeme nejen jim, ale...

Tváří kampaně Českého paralympisjkého týmu je samozřejmě nejen Denisa Macurová, ale také další úspěšní sportovci, kteří jsou členy svazů odpovídajících typu jejich postižení. Naši úctu a pozornost a podporu si jistě zaslouží i oni!


Sportovci

V nové sekci Sportovci ČSMPS představujeme od konce roku 2020 naše sportovce. Postupně Vás seznámíme se sportovci nejen špičkovými, ale i těmi, kteří pro dosažení skvělých výkonů nebo výsledků nemají všechny nutné předpoklady. Respekt a pozornost si za své sportovní úsilí a nadšení zaslouží všichni.


Oddíly


Termínový kalendář


Fotogalerie

MČR ČSMPS 2020

Tenis

Foto: ČSMPS

ITTF Para Slovenia Open 2019

Denisa Macurová

Foto: ITTF Para Slovenia Open