DSWorld → směr Praha

24.06.2022

Čtvrtek byl ve znamení sportovní pauzy, jak je na akcích organizovaných pod patronací SUDS obvyklé. Poznávací výlet snad ani nemohl být namířen jinam než do Prahy :-). Ale nebylo to jen o pohledu na Prahu z lodní paluby, ale také o slavnostním setkání na Magistrátu hlavního města Prahy, v rámci kterého byly také vyhlášeny nejlepší týmy z atletických soutěží. Těmi se staly třetí Polsko, druhá Itálie a první Turecko.

Pavel Zahálka