Výzva pro zájemce – mezinárodní trenérský kurz!

15.05.2023

Mezinárodní trenérský kurz v rámci projektu Erasmus

Termín: 4.–6. 7. 2023 (+ 2 dny online)

Místo: Bělehrad, Srbsko

Obsah kurzu:

  • Základní psychologické charakteristiky a odlišnosti osob s mentálním postižením.
  • Intervence u sportovců s mentálním postižením.
  • Možnosti programů podpory rodiny.
  • Efektivní nástroje pro udržení komunikace s rodinami.
  • Organizování setkání s rodinami. 

Předpoklad:  komunikační úroveň anglického jazyka

Cena:  pro účastníky ZDARMA – hrazeno z projektu Erasmus

Termín pro přihlášení: 18. 5. 2023

Více info a přihlášky poskytne Lucie Francová, lucie.francova.1@gmail.com, 725 948 894.