Nadace ČEZ podporuje ČSMPS

07.03.2017

Významným počinem pro svaz bylo získání podpory od Nadace ČEZ v projektu: Sport mentálně postižených - "Cesta k seberealizaci".

Prostředky, které jsme mohli využít, pomohly splnit si přání, na která jsme doposud ve svých rozpočtech nenalezli dostatek financí. Během realizace projektu nedošlo k žádným komplikacím, časový rozsah (1 rok) umožnil uvážlivé plánování. S ohledem na znění žádosti se podařilo bezezbytku naplnit plánovaný účel, byly výrazně vylepšeny podmínky pro sport sportovců (především reprezentantů) s intelektovým znevýhodněním, především v oblastech, kde by bylo velmi problematické finanční prostředky obstarat. Pro nás je naprosto zásadní vybavení důstojným reprezentačním oblečením v barvách České republiky, navrženým podle našeho zadání. Toto oblečení bude oficiálním oblečením reprezentace ČR na všech akcích. Dalším velkým přínosem bylo dovybavení sportovním materiálem ve stolním tenisu, kde je již na takové úrovni, že umožní zrealizovat každou větší stolně tenisovou akci v regulérních podmínkách. Vybavení v lyžování umožnilo téměř kompletně dovybavit reprezentaci ČR v lyžování, kde nás čeká MS ve Francii, náklady samotné na něj jsou takové, že rozpočet tohoto sportu v ČSMPS by nám to již neumožnil.
Ceníme si i možnosti ohodnotit práci našich trenérů.

Na všech sportovních akcí ve sportech, kam byla směřována podpora, byla při zahájení soutěží a vyhlašování výsledků zmíněna podpora Nadace ČEZ, byl vyvěšen banner s logem Nadace ČEZ. Především pokládáme za důležité umístění loga Nadace ČEZ na většině zakoupeného oblečení, které je určeno pro reprezentaci ČSMPS. V měsících březnu a dubnu bude prezentováno na: HME v atletice v Praze, MS v lyžování ve Francii a MS v tenisu ve Velké Británii.