Ohlédnutí za VIRTUS WORLD SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2021

19.12.2021

Ohlédnutí za světovým šampionátem nejde začít jinak než medailovou bilancí Jana Holuba. O Honzových medailových úspěších jsme každý den přinášeli aktuální zprávy a konečná bilance čítá 3 zlaté a 8 stříbrných medailí. 

Nejen pro ty, kteří dění ve francouzském Montluçonu nesledovali podrobně, je třeba férově uvést, že konkurence byla v Honzově kategorii II3 početně bohužel chudá. Z tohoto pohledu není hodnota medailí tak cenná, jak by si jistě i sám Honza přál. To ale nijak nesnižuje kvalitu výkonů, které Honza v bazénu předved! Vždyť už jen kvalifikace na světový šampionát byla podmíněna zaplaváním limitů a ty byly nastaveny opravdu tvrdě. Možná i to byl jeden z důvodů, proč do Francie nepřijelo více plavců kategorie II3. A Honza dokázal zaplavat ostré limity hned v jedenácti disciplínách, které ve Francii dokázal zopakovat! Navíc k tomu přidal několik "personal best", tedy osobních rekordů. 

Honzovi proto patří velká gratulace nejen k medailím, ale především k dosaženým výkonům. A poděkování všem, kteří Honzu na jeho cestě podporují - mj. trenéru Janu Sommerovi z SK KONTAKT BRNO, který Honzu Holuba ve Francii doprovázel osobně.

Poděkování patří i Honzově mamince Janě Holubové, která nám zprostředkovala zprávy přímo z dějiště šampionátu. Janino hodnocení je tou nejlepší tečkou za zpravodajstvím z VIRTUS WORLD SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2021:

===
Skupina II-3 (sportovci s PAS) je skupinou zkušební. Autistů, kteří sportuji na vrcholové úrovni je ve světě zatím opravdu maličko. A vzhledem ke Covidu se autistů na závodech sešlo opravdu pár. Kvůli tomu pořadatelé rozhodli, že každý, kdo se umístí na medailové pozici a zaplave čas do MQS, medaili dostane, protože splnil kritéria a nemůže za to, že je sportovců málo. MQS je vstupní hranice, pod kterou se svým časem v daném období závodník musí vejít, aby se na MS nominoval. Honza si pro tuto akci vyplaval hned 11 MQS. 

Za těchto podmínek počet medailí, které si Honza odváží domů, není příliš směrodatný. Nejdůležitější jsou nejen nyní zaplavené časy a zde Honza dokázal několika osobními zlepšeními (zaplaval minimálně jeden OR v náročném dvojboji či trojboji nahlášených disciplín denně), že si své místo na MS opravdu zaslouží a svými zaplavanými časy také potvrdil, že ve své klasifikační třídě patří mezi plaveckou špičku nejen v ČR, ale i ve světě. Je prvním autistou v ČR, který se dostal na takto prestižní soutěž. Dalo by se říci, že je v tomto ohledu průkopníkem. Honzův raketový vzestup také naznačuje, že MS 2021 nebylo vrcholem jeho plavecké dráhy.

Zároveň Honza svými výkony, jeho pílí a elánem nejen v bazénu naplňuje do něj vkládanou důvěru všech, kteří ho podporují, motivují a pomáhají mu vytyčit si nové a vyšší cíle. Za to jim všem patří obrovské díky!

Trenér Honza Sommer 
SK KONTAKT BRNO
SO UNO Ústí nad Orlicí
ČESKÝ PARA SPORT
ČSMPS

Za finanční podporu děkujeme:
ČSMPS
Město Ústí nad Orlicí
Nadace DRFG
Nadace Wannado-sporťáček
===
Pavel Zahálka podle podkladů Jany Holubové