Český svaz mentálně postižených sportovců

Sport pro lidi s mentálním postižením

Cílem Českého svazu mentálně postižených sportovců je umožnit sportování lidem s mentálním postižením v co nejširším rozsahu a nabídce, aby si každý zájemce mohl vybrat "svůj" sport a hlavně - zažít úspěch a radost z pohybu.Aktuality

Mistrovství světa pro sportovce s Downovým syndromem bylo dnes zahájeno úvodním ceremoniálem!

Ve středu 22. 6. 2022 budou v Brně zahájeny "Evropské hry handicapované mládeže - Emil Open." Jedná se již o 11. ročník této mezinárodní sportovní akce, která se bude konat od 22. 6. do 26. 6. 2022. Slavnostní zahájení s doprovodným programem se uskuteční ve středu 22. 6. Ve čtvrtek 23. 6. a pátek 24. 6. proběhnou hlavní soutěže, které...


Sporty


Na základě rozhodnutí Národní sportovní agentury (NSA) ze dne 2. listopadu 2021 byl Český svaz mentálně handicapovaných sportovců (ČSMPS, z.s.) vybrán za gestora stojících handicapovaných tenistů v České republice pro období 2022, 2023.  


Sportovci

V sekci Sportovci ČSMPS představujeme od konce roku 2020 naše sportovce. Postupně Vás seznámíme se sportovci nejen špičkovými, ale i těmi, kteří pro dosažení skvělých výkonů nebo výsledků nemají všechny nezbytné předpoklady. Respekt a pozornost si za své sportovní úsilí a nadšení zaslouží všichni.


Sportovní organizace


Rychlá navigace