Český svaz mentálně postižených sportovců

Sport pro lidi s mentálním postižením

Cílem Českého svazu mentálně postižených sportovců je umožnit sportování lidem s mentálním postižením v co nejširším rozsahu a nabídce, aby si každý zájemce mohl vybrat "svůj" sport a hlavně - zažít úspěch a radost z pohybu.Aktuality

Zasedání Výkonného výboru Českého olympijského výboru, které se konalo v Praze 9. 5. 2022, mělo na programu i slavnostní část, v rámci které převzala Alena Erlebachová ocenění TIBI GRATIAS za trvalý přínos sportu a dlouholetou práci ve výkonném výboru ČOV. Dlouholeté místopředsedkyni ČSMPS předal ocenění Jiří Kejval, předseda Českého...


Sporty


Na základě rozhodnutí Národní sportovní agentury (NSA) ze dne 2. listopadu 2021 byl Český svaz mentálně handicapovaných sportovců (ČSMPS, z.s.) vybrán za gestora stojících handicapovaných tenistů v České republice pro období 2022, 2023.  


Sportovci

V sekci Sportovci ČSMPS představujeme od konce roku 2020 naše sportovce. Postupně Vás seznámíme se sportovci nejen špičkovými, ale i těmi, kteří pro dosažení skvělých výkonů nebo výsledků nemají všechny nezbytné předpoklady. Respekt a pozornost si za své sportovní úsilí a nadšení zaslouží všichni.


Sportovní organizace


Rychlá navigace