p.f. 2022

23.12.2021

Milé dámy, vážení pánové, sportovci a členové našeho svazu,

prožili jsme společně v pořadí druhý, nelehký "covidový" rok 2021, i když letošní rok byl k pořádání soutěží i účasti na akcích milosrdnější než rok 2020.

Dovolte mi, abych vám za celý Výkonný výbor ČSMPS, z. s. poděkoval za práci ve svazu i spolcích, za zlepšení spolupráce a komunikace uvnitř i vně svazu a samozřejmě za ochotu se aktivně podílet na přípravě a výsledcích našich sportovců. Poděkování patří i našim svěřencům - za snahu, píli a dosažené pokroky, ale také trenérům, garantům a spolkovým nadšencům v jednotlivých základních organizacích. Je nezbytné současně vyzdvihnout i přístup řady rodičů - bez jejich ochoty, nasazení, usilovné práce i podpory by naše snaha neměla smysl.

Já osobně i celý Výkonný výbor vám všem chceme popřát klidný vánoční čas, také abyste měli možnost prožít nejpohádkovější dobu roku se svými milovanými v rodinném kruhu a pokud je to možné, beze shonu a zbytečných stresů. Do roku 2022 vám ze srdce přejeme, abyste do něj vstoupili pravou nohou a aby se nás všech především drželo stálé a pevné zdraví - vše ostatní se pak dá úspěšně zvládnout, třeba i spojenými silami.

S úctou,

D. Pokorný, předseda ČSMPS, z. s.