Zpráva o stavu oddílů

02.05.2021

Duben byl dalším měsícem sportovního nuceného klidu, alespoň co se týká týmové přípravy. Totéž platí o soutěžích, pokud nepočítáme virtuální výzvy a závody. Ale pozitivně - kdo chtěl a chce, jistě si příležitost ke sportu najde :-).

Volnější "nesportovní" doba přináší více času pro přípravu na další činnost a akce. Součástí přípravy na další, věřme, že sportovní, měsíce byl i průzkum toho, jak jsou na tom členské oddíly ČSMPS. Z dotazníku se z oddílů vrátily zajímavé informace - některé spíše očekávané, jiné možná překvapivé. Dotazník připravil a odpovědi z 26 oddílů detailně zpracoval Zdeněk Klíma. A co mj. ukázaly dotazníkové odpovědi?

Velikost oddílů měřená počtem sportovců je hodně různorodá - žádná velikostní skupina výrazně nepřevažuje; přitom nejvíce je oddílů s 30 a více sportovci.  

Naopak z hlediska počtu trenérů jednoznačně převažují oddíly, které mají do 5 trenérů. Z pohledu kvalifikace nemá naprostá většina trenérů trenérskou licenci pro konkrétní sport, část trenérů má obecnou trenérskou nebo učitelskou licenci.     

Podobně jednoznačně dopadla odpověď na věkovou strukturu sportovců - těch do 20 let je suverénně nejvíc, což koresponduje s tím, že většina oddílů je zaměřena na žáky a studenty speciálních škol.

Mezi sporty provozovanými v oddílech to vyhrál stolní tenis, následovaný turistikou, plaváním, florbalem, atletikou, cyklistikou, přehazovanou, kopanou + futsalem, lyžováním,  přespolním během, atd. dalšími sporty.

Většina oddílů se věnuje sportu lokální na rekreační úrovni, zřejmě bez větších výkonnostních nebo soutěžních ambicí. 

Sponzorskou podporu využívá pouze minimum oddílů, což je v současné době výsledek spíš očekávaný.

Naopak jako překvapivé se může jevit to, že téměř polovina oddílů nevyužívá dotační možnosti NSA (dříve MŠMT).

Tolik asi to nejzajímavější z dotazníkového průzkumu. Ale dotazníkem celá akce jistě nekončí, ale začíná - odpovědi by měly být pokladem pro větší podporu oddílů v rámci ČSMPS. 

Pavel Zahálka