TIBI GRATIAS pro Alenu Erlebachovou od ČOV

20.05.2022

Zasedání Výkonného výboru Českého olympijského výboru, které se konalo v Praze 9. 5. 2022, mělo na programu i slavnostní část, v rámci které převzala Alena Erlebachová ocenění TIBI GRATIAS za trvalý přínos sportu a dlouholetou práci ve výkonném výboru ČOV. Dlouholeté místopředsedkyni ČSMPS předal ocenění Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.  

Pavel Zahálka dle podkladů Aleny Erlebachové a Zdeňka Klímy