Žádost o finanční příspěvek

20.04.2023

Milé členky, vážení členové, sportovci, kolegové, rodinní příslušníci, příznivci, kamarádi,

situace Českého svazu mentálně postižených sportovců, z. s. je velmi vážná. Naši členové i sdružené spolky dobře vědí, jak vypadá přístup, podpora a ochota institucí, které mají dotace do sportu handicapovaných (parasportu) zajišťovat, ale především, jak stát vnímá sport mentálně postižených sportovců a jak k nim a k řešení jejich problémů přistupuje. Zmíním jen nulovou reakci na dva dopisy popisující naši situaci od premiéra počínaje, přes ministerstvo školství, sněmovnu, NSA, ČOV, ČPV atd. Je nutno uvést, že naši reprezentanti si účast na svých nejvyšších hrách (GG Francie Vichy) musí celou zaplatit ze svého (přitom se konají jen jednou za 4 roky), protože stát je podpořit nechce. O podpoře jiných  svazových nebo spolkových akcí nemá smysl ani mluvit. Reakce prostě nepřichází, a to i přes to, že jsme situaci s předstihem vysvětlovali, avizovali i žádali o pomoc a informace.

Vznikem transparentního účtu dáváme najevo naši ochotu dál bojovat za práva našich sportovců, motivováni vizí a přáním, aby náš svaz tuto krizi ustál a mohl i nadále, alespoň nějakou formou, tak jako dříve, pomáhat jak jednotlivcům, tak i našim spolkům v dalším sportovním rozvoji.

Dnešním dnem zviditelňujeme účet ČSMPS, z. s. k příspěvkům od členů, sportovců, rodin, kamarádů, spolužáků, nebo také nových příznivců. Všechny vás prosíme i o třeba malý příspěvek. Svaz by tak i díky vaší podpoře a pomoci mohl i do budoucna poskytovat našim členům a spolkům to, k čemu byl určen - podporovat rozvoj sportování v této oblasti, a to na všech úrovních.

Číslo účtu: 123 - 5934150267/0100, název účtu: Český svaz mentálně postižených sportovců, z. s., do poznámky pro příjemce lze napsat vzkaz, nebo jméno, město atd. Přístup k účtu: Transparentní účty | Komerční banka (kb.cz), do vyhledávacího řádku stačí zadat název účtu, ten se vzápětí objeví. Platba se ale ukáže až druhý den po uzávěrce. V této chvíli předpokládáme, že účet necháme viditelný určitě do konce účetního období, tj do 31. 12. 2023, a dál se uvidí:-)

Moc vám všem děkujeme za pochopení a vstřícnost, každý váš příspěvek je pro nás důležitý a velmi si ho ceníme. S úctou

Mgr. et Mgr. et Mgr. Daniel Pokorný
předseda Českého svazu mentálně postižených sportovců, z. s.
ČSMPS, z. s., IČ 61387444, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
datová schránka: 9cq8z96
daniel.pokorny@csmps.cz; 737 836 835
vladimir.slavik@csmps.cz; 728 603 753
jana.rachnevova@csmps.cz; 606 020 778