Veslování

VESLOVÁNÍ je krásný sport v přírodě, nejčastěji provozovaný na řekách a jiných větších vodních plochách. Další možností pro zájemce o tento sport je veslování na trenažéru. Tím je umožněno sportovat i těm, kteří nemají přístup k žádné větší vodní ploše a samozřejmě se tím také rozšiřují možnosti tréninku. Dnes se již někteří specializují na veslování na lodi anebo na trenažéru. Veslování na vodě se ještě dělí na závodní a nezávodní (turistické). Ještě také nesmíme opomenout, že je to sport náročný na vybavení (loď, trenažér), ale také na zdatnost sportovce.

Zatím nejvýznamnější sportovní událostí v rámci ČSMPS bylo Mistrovství České republiky ve veslování na veslařských trenažérech, které se uskutečnilo v roce 2019 v Račicích. Další MČR ČSMPS v roce 2020 bylo bohužel z důvodu epidemie COVID -19 zrušeno. Proto se budou všichni závodníci i trenéři těšit a pilně připravovat na letošní ročník Mistrovství České republiky ve veslování na trenažérech 2021, které se má konat v červnu v Račicích. Tak snad se akce vydaří!

Garant veslování: Petr Janák

Mobil: 732 903 734, e-mail: petrjanak@email.cz


Mistrovství České republiky 2023

Veslování na veslařských trenažérech
Račice, 23.–24. 5. 2023 


Mistrovství České republiky 2022

Veslování na veslařských trenažérech
Račice, 14.–15. 6. 2022 


Mistrovství České republiky 2021

Veslování na veslařských trenažérech
Račice, 15.–16. 6. 2021


Mistrovství České republiky 2020

ZRUŠENO z důvodu epidemie COVID-19


Mistrovství České republiky 2019

Veslování na veslařských trenažérech
Račice, 11.–12. 6. 2019