Veslování

VESLOVÁNÍ je krásný sport v přírodě, nejčastěji provozovaný na řekách a jiných větších vodních plochách. Další možností pro zájemce o tento sport je veslování na trenažéru. Tím je umožněno sportovat i těm, kteří nemají přístup k žádné větší vodní ploše a samozřejmě se tím také rozšiřují možnosti tréninku. Dnes se již někteří specializují na veslování na lodi anebo na trenažéru. Veslování na vodě se ještě dělí na závodní a nezávodní (turistické). Ještě také nesmíme opomenout, že je to sport náročný na vybavení (loď, trenažér), ale také na zdatnost sportovce.

Zatím nejvýznamnější sportovní událostí v rámci ČSMPS bylo Mistrovství České republiky ve veslování na veslařských trenažérech, které se uskutečnilo v roce 2019 v Račicích. Další MČR ČSMPS v roce 2020 bylo bohužel z důvodu epidemie COVID -19 zrušeno. Proto se budou všichni závodníci i trenéři těšit a pilně připravovat na letošní ročník Mistrovství České republiky ve veslování na trenažérech 2021, které se má konat v červnu v Račicích. Tak snad se akce vydaří!

Garant veslování: Petr Janák

Mobil: 732 903 734, e-mail: petrjanak@email.cz


Mistrovství České republiky 2022

Veslování na veslařských trenažérech
Račice, 14. - 15. 6. 2022 


Mistrovství České republiky 2021

Veslování na veslařských trenažérech
Račice, 15. - 16. 6. 2021


Mistrovství České republiky 2020

ZRUŠENO z důvodu epidemie COVID-19


Mistrovství České republiky 2019

Veslování na veslařských trenažérech
Račice, 11. - 12. 6. 2019