Sport pro lidi s mentálním postižením

Cílem Českého svazu mentálně postižených sportovců je umožnit sportování lidem s mentálním postižením v co nejširším rozsahu a nabídce, aby si každý zájemce mohl vybrat "svůj" sport a hlavně - zažít úspěch a radost z pohybu.


Aktuality

Zasedání Výkonného výboru Českého olympijského výboru, které se konalo v Praze 9. 5. 2022, mělo na programu i slavnostní část, v rámci které převzala Alena Erlebachová ocenění TIBI GRATIAS za trvalý přínos sportu a dlouholetou práci ve výkonném výboru ČOV. Dlouholeté místopředsedkyni ČSMPS předal ocenění Jiří Kejval, předseda Českého...


Sportovci

V nové sekci Sportovci ČSMPS představujeme od konce roku 2020 naše sportovce. Postupně Vás seznámíme se sportovci nejen špičkovými, ale i těmi, kteří pro dosažení skvělých výkonů nebo výsledků nemají všechny nutné předpoklady. Respekt a pozornost si za své sportovní úsilí a nadšení zaslouží všichni.